lele-prints-blog-tejido-reciclado

Kolekzio berria erakutsiko dut laister eta material berria dudanez, inoiz baino gogo haundiago daukat. Egin dudan aldaketa bakoitza, nahiz eta mantso, beti aurrerapauso bat bezela izan da. Pasatako urte amaieran nire markak zenbait aldaketa sufritu zituen, eta honenbestez, neronek sufritu nituen… ni nire marka bainaiz eta nire marka ni. Estanpazio enpresa aldatu behar izan nuen eta nirekin zebilen jostunak ezin zuela jarraitu kontatu zidan. Abendua zen. Eta ez nintzen hain bakarti inoiz sentitu.

Ez dakit nola, baino haize positiboren batek jota bezela, berriro hasteko aukera ikusi nuen. Benetan motibatzen ninduena bilatu eta egiteko momentua zen, beraz, ondoren zehaztuko deten oihala topatzerakoan, niretzako ezezaguna zen mundua aurkeztu zitzaidan: euskarri birziklatu gainean estanpatzea.

Gauzei bigarren, hirugarren edo infinitu bizitza ematea beti gustatu zait: altzari, arropa edo hainbat objetuei. Eta orain oihal birziklatuan estanpatzeko aukera daukat nork jatorria plastikozko PET botila eta beste poliester ehun birziklatuetan duen.

Eta zer esan nahi du birziklatutako poliester oihalak?

Poliester birziklatua, iturri birziklatuetatik sortutako poliesterra da: PET botilak, poliester hondakin industrialak zein jantziak dira iturri hoiek. Existitzen diren poliester zuntzetatik sortzen denez, ingurumen-eragina txikiagoa da fabrikazio-prozesuan eta onurak azpimarragarriak dira:

  • Kontainerretatik PET plastikozko botilak edo poliester ehunak jasotzen dira lehengai bezela, eta honekin bigarren bizitza emateaz gain materiala BERRERABILI eta ez dira zabortegietan pilatzen.
  • Ehun berria ez denez, ez da petroleorik erabiltzen bere fabrikaziorako beraz ingurumen-eragina txikiagoa da: CO2 emisioa %75 txikiagoa da.

Prozesua honakoa da: poliester ehuna eta PET plastikoa hautatu eta txikitu, zuntzak lortu eta honekin haria fabrikatu eta ehundu. Honela:

Poliester birziklatua inprimatzeko sublimazio textila erabiltzen da, eta inpresio mota honek ez du ur korrontea erabiltzen bere prozesuan. Erabiltzen diren tintak ura dute oinarrian eta hondakin printzipala (papera) birziklatu egiten da.

Niri dagokidanez poliester estanpatuak eskeintzen didan akabera bikaina da. Beti izan da nire lehen aukera, kolore biziak, iraunkortasuna eta erresistentzia bikainak ematen baitizkit. Poliester berri zein birziklatuaren ezaugarriak dira hauek, birziklatze prozesuak zuntza molekula mailatik berreraikitzen baitu.

Aldaketa gustatzen?

Hurrengorarte!

Leire


Mi nuevo tejido reciclado

En breves presentaré colección y con más ganas que nunca porque estreno material. Cada cambio que he ido haciendo ha sido siempre pensando en ir hacia adelante, aunque sea despacito. A finales del año pasado mi marca “sufrió” fuertes cambios, y claro, sufrí yo también… porque yo soy mi marca y mi marca es yo. Tuve que cambiar de empresa de estampación y la modista con la que venía trabajando ya no podía seguir conmigo y entré en colapso. Era diciembre. Y me sentí más sola que nunca.

No sé cómo, pero en un arrebato de positividad vi en todo esto una oportunidad para empezar de nuevo. Para buscar y hacer algo que me motivara de verdad; por eso, cuando encontré el tejido que os detallaré a continuación, se abrió ante mí un mundo de posibilidades aún desconocido para mí: estampar sobre soporte reciclado.

lele-prints-blog-tejido-reciclado

Siempre he sido de dar segundas, terceras o infinitas vidas a las cosas: muebles, ropa u otros objetos. Y ahora tengo la oportunidad de estampar sobre un material que tiene su origen en botellas de plástico PET y otros tejidos poliéster que se reciclan.

Pero, ¿qué significa la tela de poliéster reciclado? Te resumo cómo se fabrica y cuáles son sus beneficios.

El poliéster reciclado es simplemente poliéster producido a partir de fuentes recicladas: botellas de PET, desechos industriales de poliéster e incluso prendas de vestir. Al nacer a partir de fibras de poliéster ya existentes, el impacto medioambiental es menor en su fabricación y sus beneficios son importantes:

  • Se recogen botellas de plástico PET de contenedores o tejidos de poliéster como materia prima, dándoles una segunda vida y evitando que se amontonen en los vertederos por lo que REUTILIZAMOS materiales que ya existen. 
  • Al no ser tejido nuevo, no se utiliza petróleo para su fabricación por lo que disminuye nuestra impacto medioambiental: la emisión CO2 para su fabricación es de un 75% menos que la del poliéster virgen. 

El proceso sería: seleccionar y triturar el poliester PET o tejido de poliester para obtener las fibras y después se fabrica el hilo y se teje. Así:

Para imprimir sobre tejidos poliéster reciclados se utiliza la sublimación textil, impresión que no utiliza agua corriente para su proceso. Las tintas que se utilizan son en base agua, y el residuo principal que se genera (el papel) se recicla.

En mi caso, me sigo beneficiando del buen acabado que ofrece el poliéster tras su estampación digital. Siempre ha sido mi opción A ya que me brinda colores vivos y es muy duradero y resistente al uso y paso del tiempo. Es precisamente en esto donde no hay diferencia en que el poliéster sea virgen o reciclado, ya que el proceso de reciclaje reconstituye la fibra a nivel molecular.

¿Os gusta el cambio?

Hasta otra!

Leire